|

پیشنهاد امام جمعه اردبیل به نمایندگان جدید مجلس برای درک شرایط مالی و زندگی مردم:

زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید

آیت الله سید حسن عاملی: بنده از سر خیرخواهی چند توصیه به نمایندگان جدید دارم؛ اول اینکه وقتی وارد مجلس شدید حتماً و حتماً زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید

زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید

به گزارش شبکه شرق، آیت الله سید حسن عاملی امام جمعه اردبیل گفت: نماینده‌ای که از درد موکل خود خبر ندارد او وکیل مردم نیست و هیچ گاه به نفع مردم تصمیم نخواهد گرفت و قطعاً نمایندگی برای او وبال خواهد شد. 

 آیت الله سید حسن عاملی گفت: بنده از سر خیرخواهی چند توصیه به نمایندگان جدید دارم؛ اول اینکه وقتی وارد مجلس شدید حتماً و حتماً زندگی یک ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیون تنظیم کنید 

امام جمعه اردبیل گفت: اصلاً چیزی به آن اضافه نکنید تا با تمام وجود درک کنید که اقشاری که با این حقوق و بلکه پایین‌تر از آن زندگی می‌کنند چه فشار، چه شکستگی و چه شرمندگی دارند.

وی افزود: نماینده‌ای که از درد موکل خود خبر ندارد او وکیل مردم نیست و هیچ گاه به نفع مردم تصمیم نخواهد گرفت و قطعاً نمایندگی برای او وبال خواهد شد.

 

منبع: جماران
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها