|

پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز:

گزینش مجلس خبرگان روند خاصی دارد

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: روند گزینش برای مجلس خبرگان در شورای نگهبان، یک روند خاص است.

گزینش مجلس خبرگان روند خاصی دارد

به گزارش شبکه شرق، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز گفت: روند گزینش برای مجلس خبرگان در شورای نگهبان، یک روند خاص است.

آنچه اعضای شورای نگهبان اعلام کردند گزینش داوطلبان خبرگان بیشتر براساس صلاحیت علمی است و در انتخابات دوره قبل و این دوره درباره صلاحیت علمی بحثی را با آقایان شورای نگهبان داشتیم.

من این دوره اعتراضی کردم که منجر به بررسی و مصاحبه مجدد شد و در نهایت مورد تأیید علمی قرار گرفتم.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها