|

سرعت اینترنت صدای کیهان را هم درآورد!

کیهان در واکنش به اختلال و کاهش سرعت اینترنت نوشت: سـرعت اینترنت را لااقل برای ادارات دولتی افزایش دهند تا کار ارباب رجوع به سرعت انجام شود.

سرعت اینترنت صدای کیهان را هم درآورد!

به گزارش شبکه شرق، روزنامه کیهان نوشت: متاسـفانه در مراجعه بـه ادارات ثبت، دفاتر خدمـات قضایـی، کلانتری‌ها و بقیه مراکز به علت پایین بودن سـرعت اینترنت و قطـع و وصل آن، وقت مفید مراجعه کنندگان هدر می‌رود. سـرعت اینترنت را لااقل برای ادارات دولتی افزایش دهند تا کار ارباب رجوع به سرعت انجام شود.

روزنامه کیهان در واکنش به اختلال و کاهش سرعت اینترنت که در روزهای اخیر شدت یافته است، نوشت: «بسیاری از مردم در مراجعه به ادارات دولتی مجبورند پرونده‌شان را در رایانه ثبت و کد پیگیری دریافت کنند.

متاسفانه در مراجعه به ادارات ثبت، دفاتر خدمات قضائی، کلانتری‌ها و بقیه مراکز به علت پایین بودن سرعت اینترنت و قطـع و وصل آن، وقت مفید مراجعه کنندگان هدر می‌رود. سرعت اینترنت را لااقل برای ادارات دولتی افزایش دهند تا کار ارباب رجوع به سرعت انجام شود.»

منبع: روزنامه کیهان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها