|

درخواست «جوان» از نمایندگان مجلس: در آستانه انتخابات، به دولت حمله نکنید

روزنامه اصولگرای جوان نوشت» از هم اکنون تا روز انتخابات، همه مسئولان کشور، از دولت گرفته تا مجلس و دستگاه قضایی متعهد شوند هیچ سخنی که از آن که بوی اختلاف، دوقطبی یا نشانی از ناامیدی را به جامعه تزریق کند، بر زبان جاری نکنند.

درخواست «جوان» از نمایندگان مجلس: در آستانه انتخابات، به دولت حمله نکنید

به گزارش شبکه شرق، روزنامه اصولگرای «جوان» از نمایندگان مجلس خواست که در آستانه انتخابات، به دولت حمله نکنند.

روزنامه جوان نوشت: «از هم اکنون تا روز انتخابات، همه مسئولان کشور، از دولت گرفته تا مجلس و دستگاه قضایی متعهد شوند هیچ سخنی که از آن که بوی اختلاف، دوقطبی یا نشانی از ناامیدی را به جامعه تزریق کند، بر زبان جاری نکنند که مردم به جهت این سخنان و اظهارات غیر مسئولانه، احساس ناخوشایند پیدا کنند.

اینکه در این روزهای منتهی به انتخابات، بخشی از نمایندگان مجلس برای جلب نظر شهروندان حوزه انتخابیه خود بدون ملاحظه کاستی‌های ساختاری جامعه که این دولت کمترین نقشی در آن داشته، تیغ تیز نقد خود را به روی دولت کشیده و خارج از انصاف مواردی را مطرح می‌کنند، از یک نکته اساسی غافل هستند که این رفتارها همچون «نشستن بر شاخه و بن بریدن» می‌ماند، چراکه با این رفتارها، هم امید در مردم ضعیف و مخدوش شده، هم اختلاف و دودستگی مانع همگرایی و همکاری مجلس و دولت می‌شود. یا به عکس، اگر دولتمردی برای توجیه فلان اقدام اشتباه خود به یکباره، اقدام مجلس برای اصلاح بودجه را بهانه‌ای برای تاختن به مجلس می‌داند، غافل از آن است که پیش از آنکه این نقد متوجه مجلس باشد، امنیت روانی مردمی را به هم می‌ریزد که قرار است آن‌ها در اسفند ماه پای صندوق رأی بروند و مجلس جدیدی را شکل دهند.»

منبع: روزنامه جوان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها