|

خاطرات سال ۱۳۷۹ هاشمی‌رفسنجانی| بیست و ششم دی

درخواست عامل سوقصد به هاشمی از‌ او/مخالفت مراجع قم با کاندیداتوری خاتمی

خاطرات سال ۱۳۷۹ هاشمی رفسنجانی روایت دست اول از سالی پرالتهاب و پرحادثه است. هاشمی رفسنجانی بیست و ششم دی روایتی دیدار با یک خبرنگار، جمعی از فداییان اسلام و مشاور وزیر کشور نوشته‌است. متن کامل خاطرات هاشمی رفسنجانی را می‌‌خوانید.

درخواست عامل سوقصد به هاشمی از‌ او/مخالفت مراجع قم با کاندیداتوری خاتمی

آقای [مسعود] سفیری، [خبرنگار] آمد. درخواست داشت، به خبرنگارانی‌که دچار مشکل شده‌اند، کمک کنم و مراتب تشکر خانواده آقای مرتضی فیروزی، [سردبیر سابق روزنامه تهران‌تایمز] را آورد و نیز تقاضای [کوروش] نیک‌اختر، [عامل ترور سال ۱۳۷۲] را که باز هم کمک کنم که از زندان آزاد شود؛ در حرم امام به من سوءقصد کرد و محکوم به اعدام شد و با عفو من، از اعدام نجات یافت.

جمعی از [جمعیت] فداییان اسلام آمدند. آقای [محمدهادی] عبدخدایی، مقداری از فضایل آقای [سیدمجتبی] نواب [صفوی] گفت و قرآن به سبک نواب خوانده شد. من هم در مورد شجاعت و صراحت و تأثیر فداییان صحبت کردم و گفتم، امروزه هم باید فعال باشند. اصرار داشتند که برای مجلس یادبود فداییان شهید، به قائم‌شهر بروم که نپذیرفتم.

آقای [حسن] خلیلیان، مشاور وزیر کشور آمد.گفت، اخیراً با مراجع قم ملاقات داشته؛ نظر اکثریت این‌است‌ که آقای [سیدمحمد] خاتمی، بهتراست نامزد انتخابات [ریاست‌جمهوری] نشود و او نظر آنها را به آقای خاتمی رسانده است و مقداری از ضعف عملکرد دولت در امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی انتقاد کرد و گفت، نامزد استانداری قم بوده که به خاطر شرایط جاری نپذیرفته است.

دکتر محمود طباطبایی، [رئیس بیمارستان شهدای تجریش] آمد. گفت، شورای عالی [سازمان] نظام پزشکی، به ترتیب دکتر [محمدرضا] ظفرقندی، دکتر [علیرضا] نوری و دکتر [شهاب‌الدین] صدر را به آقای خاتمی، [رئیس‌جمهور]، پیشنهاد ریاست داده و قاعدتاً آقای خاتمی، همان نفر اول را حکم می‌دهد و او آدم معتدلی نیست. از من خواست که برای انتصاب آقای نوری کمک کنم.

عصر، مدیران بنیاد شهید و جمعی از روحانیون برای مراسم شهدای روحانیت تهران آمدند. آقای [محمدحسن] رحیمیان، [رئیس بنیاد شهید] گزارش داد وگفت، روحانیت به نسبت شهید با جمعیت روحانی در برابر اقشار دیگر، خیلی بیشتر شهید روحانی داده و خانواده‌های روحانی به نسبت دیگر خانواده‌ها، شش برابر شهید غیرروحانی داده‌اند. من هم دربارۀ عظمت و ارزش شهید و پیشتازی روحانیت در مسائل خیر و ایثار و دشمنی استکبار با روحانیت سخنرانی‌کردم.

بخش دیجیتالی ماهواره دفترم، اشکال پیدا کرده بود. آقای بلوچستانی آمد، اصلاح‌ کرد وگفت، کلاغ‌ها در پشت بام، روی دیش می‌نشینند و هنگام پرواز با فشاری که می‌آورند، تعادل دیش را به هم می‌زنند.

 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها