|

خاطرات سال ۱۳۷۹ هاشمی‌رفسنجانی| دوازدهم دی

گزارشی از وضع ناموفق مبارزه با مواد مخدر/ مذاکره با طالبان برای جلوگیری از کشت خشخاش

خاطرات سال ۱۳۷۹ هاشمی رفسنجانی روایت دست اول از سالی پرالتهاب و پرحادثه است. هاشمی رفسنجانی دوازدهم دی دیداری مهم با دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته‌‌است. متن کامل خاطرات هاشمی رفسنجانی را می‌‌خوانید.

گزارشی از وضع ناموفق مبارزه با مواد مخدر/ مذاکره با طالبان برای جلوگیری از کشت خشخاش

آقای [محمد] فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، همراه دو نفر از [وزارت] اطلاعات آمدند.گزارشی از وضع ناموفق مبارزه با مواد مخدر و ناامنی‌های ناشی از آن دادند و گفتند، در مذاکره با طالبان، موفق شده‌اند که دستور جلوگیری از کشت خشخاش توسط رهبر طالبان صادر شود. گروهی از ایران به هلمند رفته‌اند و عدم‌ کشت خشخاش و کاشت ذرت به جای آن را دیده‌اند، ولی چون طالبان انتظار داشت که تحریم‌ها علیه آنها کم شود، ولی برعکس زیادتر شده، ممکن است دستورشان لغو شود . غربی‌ها، برخلاف قول‌هایی‌که به ایران داده‌اند، اصلاً کمک نمی‌کنند. پیشنهاد نزدیک‌شدن به طالبان و عدم مبارزه با ترانزیت را داشتند؛ اشکالات پیشنهاد را گفتم.

دکتر [عیسی] کلانتری، وزیرکشاورزی آمد و خواست که برای شروع بهره‌برداری از یکی از واحدهای نیشکر اهواز، به خوزستان بروم. انتظار ندارد که پس از قانونی‌ شدن ادغام [وزارتین] جهاد [سازندگی] و کشاورزی، در مسئولیت وزارت باشد.کشاورزان نمونه آمدند. وزیر کشاورزی و یکی از آنها گزارش دادند. الواح تقدیر بیست نفرشان را دادم و دربارۀ راه‌های تقویت کشاورزی، از قبیل مهار آب‌ها، آبیاری تحت‌ فشار، سرمایه‌گذاری بیشتر، علمی‌کردن‌کشاورزی و متناسب با قیمت‌ها و پیدا کردن بازار صادراتی و تأمین به‌موقع نهاده‌ها، صحبت‌کردم. عصر، مصاحبه‌ای با آقای صادق‌الحسینی لبنانی داشتم؛ برای تهیه کتابی می‌خواهد.ۀ راه‌های تقویت کشاورزی، از قبیل مهارآب‌ها، آبیاری تحت‌ فشار، سرمایه‌گذاری بیشتر، علمی‌کردن‌ کشاورزی و متناسب با قیمت‌ها و پیداکردن بازار صادراتی و تأمین به‌موقع نهاده‌ها، صحبت‌کردم. 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها