|

وزیر بهداشت دولت رئیسی؛ دوباره بهداشت «بخش مراقبت‌های ویژه» را رعایت نکرد

وزیر بهداشت بدون رعایت موازین بهداشتی وارد بخش مراقبت‌های ویژه شد، همراهان وزیر، عکس را از دوربین خبرنگار حذف کردند.​

وزیر بهداشت دولت رئیسی؛ دوباره بهداشت «بخش مراقبت‌های ویژه» را رعایت نکرد

به گزارش شبکه شرق، وزیر بهداشت بدون رعایت موازین بهداشتی وارد بخش مراقبت‌های ویژه شد، همراهان وزیر، عکس را از دوربین خبرنگار حذف کردند.

وزیر بهداشت و همراهانش بدون پاپوش‌های مخصوص بخش مراقبت‌های ویژه وارد این بخش شدند. همراهان وزیر بهداشت موبایل خانم خبرنگار ایلنا در گناباد را گرفته و محتویات فیلم و عکس داخل آن مربوط به ورودی بخش مراقبت‌های ویژه را حذف کردند.

حتی برایشان مهم نبود که ممکن است در گالری یک تلفن خانم تصاویر شخصی هم باشد.

 

منبع: اقتصاد آنلاین
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها