|

دستور رئیس دولت به وزیر نفت در مورد مشکل جایگاه‌های سوخت

رئیس دولت سیزدهم از وزیر نفت خواست علت وقوع ختلال در عرضه سوخت را بررسی کند.

دستور رئیس دولت به وزیر نفت در مورد مشکل جایگاه‌های سوخت

رئیس‌جمهور به جواد اوجی وزیر نفت دستور داد ضمن بررسی «علت وقوع» اختلال در عرضه سوخت در برخی جایگاه‌ها، به نحو مقتضی نسبت به «رفع فوری» اختلال پیش آمده اقدام کند.

 سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور همچنین وزیر نفت را موظف کرد نسبت به «اطلاع رسانی مناسب و به موقع» به مردم اقدام نماید.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها