|

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

صحبت از برجام «۲» عجیب و دور از انتظار بود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: ما با استفاده از حق قانونی و مشروع خود فعالیت بازرسانی از آلمان و فرانسه را لغو کردیم اما متاسفانه به دلیل گزارش جهت دار مدیرکل آژانس و عدم اشاره به این حق قانونی کشورمان در اینخصوص فضا سازی و حاشیه‌سازی شد.

صحبت از برجام «۲» عجیب و دور از انتظار بود

به گزارش شبکه شرق، سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: مدیرکل باید گزارشات واقعی و به دور از احساسات را ارائه کند اما متاسفانه اخیرا صحبت از تفاهماتی کرده که با حیطه مسئولیت وی مغایرت دارد، صحبتی از برجام دو عجیب و دور از انتظار است.

بهروز کمالوندی با اشاره به تصمیم کشورمان در تجدیدنظر نسبت به ادامه کار تعدادی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ملیت فرانسوی و آلمانی، گفت: بر اساس ماده ۹موافقتنامه پادمان هر کشور حق دارد که بازرسان پیشنهادی را بپذیرد یا نپذیرد و حتی می‌تواند بعد از پذیرفتن بازرس پذیرش آنها را لغو نماید. این حق حاکمیتی محدود به ایران نیست و همه کشورها چنین حقی دارند و در مواردی نیز از این حق خود استفاده می کنند.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: ما با استفاده از حق قانونی و مشروع خود فعالیت بازرسانی از آلمان و فرانسه را لغو کردیم اما متاسفانه به دلیل گزارش جهت دار مدیرکل آژانس و عدم اشاره به این حق قانونی کشورمان در این خصوص فضا سازی و حاشیه سازی شد. کشورهای اروپایی نیز با سوار شدن بر این موج از این موضوع برای وارد آوردن فشار به ایران سو استفاده کردند.

وی در خصوص صحبت های اخیر گروسی در مورد لزوم امضای برجام "۲"با ایران نیز گفت: از اینگونه موضع گیری های سیاسی تعجب می کنم چرا که وظیفه آقای گروسی محدود به چارچوب اقدامات فنی است . مدیرکل باید گزارشات واقعی و به دور از احساسات را ارائه کند اما متاسفانه شاهد بودیم که ایشان اخیرا صحبت از تفاهماتی کرده است که اساسا با حیطه مسئولیت ایشان مغایر است و علی القاعده او نباید چنین صحبت هایی سیاسی را مطرح می کرد.

کمالوندی تاکید کرد: تاکنون هیچ کس غیر از مدیرکل آژانس صحبتی از برجام ۲ نکرده است. این نوع موضع گیری عجیب و دور از انتظار است.

 

منبع: خانه ملت
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها