|

احمد مسعود: راهی جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد

احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سومین نشست وین که در اتریش جریان دارد، می‌گوید که راهی جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد و بخاطر این کار نیاز به اجازه کسی در داخل و خارج کشور نیست.

احمد مسعود: راهی جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد

به گزارش شبکه شرق، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در سومین نشست وین که در اتریش جریان دارد، می‌گوید که راهی جز مبارزه در برابر طالبان وجود ندارد و بخاطر این کار نیاز به اجازه کسی در داخل و خارج کشور نیست.

او تاکید کرد، مبارزه مردان و زنان در کوه‌پایه‌ها و شهر‌ها که راه دیگری جز آن نمانده است، باید یک امر مقدس شمرده شود.

 

منبع: رویداد 24
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها