|

دستاوردهای «کیکی» و «واقعی» دولت رئیسی / عکس

بیش از دو سال از آغاز فعالیت ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش در کاخ ریاست جمهوری می‌گذرد.

دستاوردهای «کیکی» و «واقعی» دولت رئیسی / عکس

به گزارش شبکه شرق، دو سال و چند ماه شاید زمان قابل قبولی برای محک کارنامه‌ی دولت سیزدهم باشد. به همین دلیل، قصد داریم در این گزارش، عملکرد رییس دولت و نهادهای تخت اختیارش را واکاوی کنیم. آن هم به روش توصیه‌شده توسط «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت سیزدهم: «واقعی یا کیک»!

دستاورهای+کیکی+رئیسی

 

 

منبع: فراز