|

مریم لطفی، خبرنگار شرق آزاد شد

مریم لطفی خبرنگار روزنامه شرق آزاد شد.

مریم لطفی، خبرنگار شرق آزاد شد

 امروز دوشنبه مریم لطفی بازداشت شده بود که دقایقی پیش آزاد شد.