|

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت:

معلوم بود گشت ارشاد به بحران می‌انجامد، به هوش زیادی نیاز نداشت!

قائم مقام حزب اتحاد ملت گفت: قانون حجاب و نحوه اعمال آن از طریق گشت ارشاد معلوم بود که به بحران می‌انجامد و اصلا به هوش زیادی نیاز نداشت که آن را بفهمد. اما گره خوردن حیثیت برخی جریان‌ها به آن، موجب مقاومتشان در برابر تغییر شد و نهایتا کشور را به آشوب و بحران کشانید.

معلوم بود گشت ارشاد به بحران می‌انجامد، به هوش زیادی نیاز نداشت!

به گزارش شبکه شرق، حسین نورانی‌نژاد قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت درباره ضعف‌های ما در نقاط بحران‌سازی که رهبری به آن اشاره کردند چیست؟ گفت: بسیاری از کشورها و ملت‌ها ممکن است رقبا یا دشمنانی داشته باشد. این مساله در منطقه مستعد بحران و تنش خاورمیانه طبعا شدیدتر هم هست و برای کشوری با سابقه گسترش حوزه نفوذ خود در خارج از مرزهای خود مانند ایران، باز به نحو مضاعف تشدید می‌شود.

بخش هایی از گفت و گوی نورانی نژاد را در ادامه می خوانید:

ما برخی از این ویژگی ها را نمی‌توانیم تغییر دهیم اما ایجاد عدالت، توسعه، عدم تبعیض، رضایت و مشارکت در بین شهروندان ایرانی به عنوان مانع اصلی مقابله با بدخواهی دشمنان، امری است که دست خودمان و مشخصا حاکمیت است.

اگر چهار عامل حاکمیت قانون به عنوان سیستم، دموکراسی به عنوان مکانیزم، حقوق بشر به عنوان محتوا و صلح به عنوان قالب رابطه در هر حکومتی رعایت شود و دولت ملی محقق باشد، راه چندانی برای نفوذ و مداخله بیگانه نمی‌ماند و تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی هم نه تهدید، که یک فرصت برای تمرین افزایش مدارا در ایران خواهد بود.

مساله مهم این است که عرف جامعه از قوانین موجود در این حوزه جلوتر است و این مساله احساس تبعیض و نابرابری ناموجه را در بین اکثر زنان تشدید کرده و حتی مردان آزادی‌خواه و برابری‌خواه را هم نسبت به آن حساس کرده است. هنجار اجتماعی و فرهنگی از عرف جامعه برمی‌آید و اگر قانون مخالف این هنجار باشد، از طرف جامعه ناهنجاری برداشت می‌شود و حرمتش شکسته می‌شود.

تعبیر کم‌کاری تبلیغاتی و فرهنگی برای جا انداختن این قوانین هم به هیج وجه قابل قبول نیست. اتفاقا با تورم تبلیغ و توجیه برای جا انداختن باور و فرهنگ رسمی هم مواجه بوده‌ایم که خود به عامل جری‌تر کردن بخشی از جامعه بدل شده است.

مشکل نه در کم‌کاری که در تعارض بین قوانین غیر منعطف رسمی و فرهنگ مدارای واقعا موجود در جامعه است که نمی‌گذارد تعادل قابل دستیابی توسط خود مردم، پایدار بماند و با دخالت نابه‌جای قدرت، عامل تنش و اصطکاک شده است.

البته من عامل اعتقادی و مذهبی را موثرتر از عامل قومی می‌دانم. حداقل این که تبعیض قومی در قوانین ما تقریبا بروز و ظهور ندارد اما عدم توسعه متوازن بین مرکز و مناطق قومی را شاهدیم.

اصلاح رویکردی، اصلاح ساختار و قوانین از جمله‌ راهکارهای کاهش نواقص موجود است. ایجاد عدالت و رضایت و حاکمیت ملی، دست خودمان است و هیچ دولت خارجی هم نمی‌تواند مانع آن شود.

قانون حجاب و نحوه اعمال آن از طریق گشت ارشاد معلوم بود که به بحران می‌انجامد و اصلا به هوش زیادی نیاز نداشت که آن را بفهمد. اما گره خوردن حیثیت برخی جریان ها به آن، موجب مقاومتشان در برابر تغییر شد و نهایتا کشور را به آشوب و بحران کشانید.

 

منبع: ایلنا
 

نظرسنجی

لاجوردی، نماینده مجلس گفته: «تا ۳ سال آینده با قانونی که تصویب کردیم، جامعه در با حجاب شدن تغییر چشمگیری می‌کند.» آیا قانون «عفاف و حجاب» می‌تواند به رعایت حجاب منجر شود؟
  • رضاخواه: در اعتراض به تبانی‌ها برای لاپوشانی تخلفات، از هیئت تحقیق و تفحص استعفا دادم
  • نگاهی به روز اقتصادی صحن و تحلیل تصمیم اقتصادی مجلس برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها در گفت‌وگو با نمایندگان