|

«محمدعلی کامفیروزی» آزاد شد

محمدعلی کامفیروزی به قید وثیقه آزاد شد.

«محمدعلی کامفیروزی» آزاد شد

به گزارش شبکه شرق، محمد علی کامفیروزی وکیل دادگستری به قید وثیقه از زندان فشافویه آزاد شد.

کامفیروزی وکیل نیلوفر حامدی و الهه محمدی از روزنامه‌نگاران بازداشتی و جمعی از دانشجویان بازداشتی است.