|

«سعید سیف‌علی» بازداشت شد

همسر سعید سیف در گفت‌و گو با «شبکه شرق» بازداشت وی، مدیرمسئول سایت خبری دیدبان ایران را تایید کرد.

«سعید سیف‌علی» بازداشت شد

به گزارش شبکه شرق، سعید سیف‌علی، مدیرمسئول سایت خبری دیدبان ایران بازداشت شد.

عسل اسماعیل‌زاده همسر سعید سیف در گفت‌و گو با «شبکه شرق» این خبر را تایید کرد و گفت: سعید پس از چند بار احضار به دادسرای اوین جهت توضیحات بازداشت شد.