|

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به اردن:

آماده برداشتن گام نهایی در برجام هستیم

وزیر امور خارجه کشور گفت: آمریکایی‌ها مرتبا در مسیر دیپلماتیک ترجیح خودشان را برای گام نهایی بازگشت همه طرف ها به توافق در وین اعلام کرده اند.

آماده برداشتن گام نهایی در برجام هستیم

به گزارش شبکه شرق، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به اردن گفت: ما علاقه مند به از سرگیری مذاکرت با عربستان هستیم آنها هم در حاشیه نشست بغداد بر ادامه مذاکرات تاکید داشتند.

وی همچنین گفت: با جوزپ بورال در یک نشست ۲ ساعته برای پیگیری مذاکرات برجامی صحبت کردیم و توافق شد مذاکرات برای لغو تحریم ها طبق بسته پیشنهادی مورد بررسی قرارگیرد. در دو سه ماه اخیر طرف آمریکا اظهارات ریاکارانه و اقداماتی داشته که با حرفهای آنها همخوانی نداشته است.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: آمریکایی‌ها مرتبا در مسیر دیپلماتیک ترجیح خودشان را برای گام نهایی بازگشت همه طرف ها به توافق در وین اعلام کرده اند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: در حضور آقای مورا پیرامون همه این مسایل صحبت شد و تاکید کردیم  اگر ادعای آمریکایی ها در این مسیر دیپلماتیک درست است نمیتوانند در رسانه ها دنبال امتیازگیری باشند.

وی ادامه داد: اعلام کردیم چنانچه خطوط قرمز ما رعایت شود آماده برداشت گام های پایانی و نهایی هستیم.