|

ظریف: مخالفان گفت‌وگو، خشونت را ترجیح می‌دهند

وزیر امور خارجه سابق در رشته توئیتی نوشت: اعتدال، افراط گرایان را عصبانی می کند: زمانی که ⁦ برجام⁩ در سال ۲۰۱۵ متولد شد، این خشم را شکست دادیم.

ظریف: مخالفان گفت‌وگو، خشونت را ترجیح می‌دهند

به گزارش شبکه شرق، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق در رشته توئیتی نوشت که گفت‌وگو به جای موعظه، تنها راه برون رفت از وضع فعلی ست.

وی در این رشته توئیت نوشت: اعتدال، افراط گرایان را عصبانی می کند: زمانی که ⁦ برجام⁩ در سال ۲۰۱۵ متولد شد، این خشم را شکست دادیم.

در حالی که حملات تهمت آمیز افراط گرایان داخلی همچنان ادامه دارد؛ اکنون من و خانواده ام نیز کانون دروغ های بدخواهانه خارج از کشور شده‌ایم.

من نزدیک به ۴ دهه را صرف پایان دادن به جنگ، ترویج گفتگو و مهار بحران کردم. ‌اکنون به عنوان یک شهروند عادی اجازه نخواهم داد که دروغ، ارعاب و تحریم های بدخواهانه مسیر من را منحرف کند.

گفت‌وگو بر اساس احترام متقابل و آمادگی برای گوش دادن به جای موعظه و متهم کردن، تنها راه برون رفت از مخمصه ملی فعلی ما ست.

‌به نظر می رسد مخالفان گفتگو، صرف نظر از لباس مبدل یا شعارشان خشونت را ترجیح می دهند.

 

منبع: انتخاب