|

ادامه سرپرستی «زاهدی وفا» بر وزارت رفاه ایراد قانونی ندارد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ۳ ماه سرپرستی این وزارت خانه، سرپرستی زاهدی وفا با حکم حکومتی ادامه یافت.

ادامه سرپرستی «زاهدی وفا» بر وزارت رفاه ایراد قانونی ندارد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از ۳ ماه سرپرستی این وزارت خانه، سرپرستی زاهدی وفا با حکم حکومتی ادامه یافت، لذا هنوز این حکم به قوت خود باقی است تا وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی شود.

 

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مورد ادامه سرپرستی زاهدی وفا بر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بعد از ۳ ماه سرپرستی این وزارت خانه، سرپرستی زاهدی وفا با حکم حکومتی ادامه یافت، لذا هنوز این حکم به قوت خود باقی است تا وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی شود.

 

طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی تعاون، کار رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند.

 

 جلسه بررسی رای اعتماد مجلس به محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ مهر برگزار شد و باوجود گزارش کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مبنی بر موافقت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی و تایید صلاحیت های علمی و سوابق تجربی وی، نمایندگان به زاهدی وفا رای اعتماد ندادند.

 

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مورد ادامه سرپرستی زاهدی وفا بر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: بعد از ۳ ماه سرپرستی این وزارت خانه، سرپرستی زاهدی وفا با حکم حکومتی ادامه یافت، لذا هنوز این حکم به قوت خود باقی است تا وزیر پیشنهادی جدید به مجلس معرفی شود.

 

طبق ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت باید هرچه سریع تر وزیر پیشنهادی تعاون، کار رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند.

 

 جلسه بررسی رای اعتماد مجلس به محمدهادی زاهدی وفا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲ مهر برگزار شد و باوجود گزارش کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش و تحقیقات مبنی بر موافقت با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی و تایید صلاحیت های علمی و سوابق تجربی وی، نمایندگان به زاهدی وفا رای اعتماد ندادند.