|

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:

نامه‌ای از سمت دولت برای معرفی وزیر کار به مجلس ارسال نشده

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این گمانه زنی‌هایی که برخی رسانه‌ها از آن خبر می‌دهند که دولت وزیر پیشنهادی کار را معرفی کرده نادرست است، زیرا تاکنون هیچ نامه‌ای از سمت دولت به مجلس ارسال نشده است.

نامه‌ای از سمت دولت برای معرفی وزیر کار به مجلس ارسال نشده

علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره معرفی وزیر پیشنهادی کار به مجلس از سمت دولت، اظهار داشت: هیچ نامه‌ای از سمت دولت برای معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال نشده است و همچنین این نامه باید در روزهای صحن علنی به مجلس ارسال شود.

وی افزود: این گمانه زنی‌هایی که برخی رسانه‌ها از آن خبر می‌دهند نادرست است، زیرا تاکنون هیچ نامه‌ای از سمت دولت به مجلس ارسال نشده است.

صبح امروز برخی از رسانه‌ها خبر داده بودند که دولت محمد مهدی زاهدی وفا را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از این است که به دلیل تقارن تعطیلات تابستانی نمایندگان با معرفی وزیر کار، دولت با مجلس توافق کرده است که این موضوع تا اتمام تعطیلات مجلس مسکوت بماند و در اولین جلسه علنی مجلس دولت نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار را به مجلس ارسال کند.