|
کدخبر: 845107

البیان امارات: دبی اولین شهر دنیا ازجهت امنیت مالی

بر اساس نتایج "شاخص بهترین شهرها برای بازنشستگان" دبی در صدر شهرهای جهان در تامین امنیت مالی برای بازنشستگان و همچنین مدیریت املاک آنها قرار گرفت.

به گزارش شبکه شرق، بر اساس نتایج "شاخص بهترین شهرها برای بازنشستگان" که توسط شرکت آلمانی " ویولار" متخصص در خدمات و تجهیزات پزشکی منتشر شد، دبی در صدر شهرهای جهان در تامین امنیت مالی برای بازنشستگان و همچنین مدیریت املاک آنها قرار گرفت. 

این شاخص پژوهشی است که با هدف بررسی بهترین شهرهای جهان از نظر کیفیت زندگی بازنشستگان بر اساس عملکرد هر شهر در تعدادی زیرشاخص‌ها و مؤلفه‌های مرتبط که مهم‌ترین آنها کیفیت زندگی است،انجام شد. 

دبی در دو زیرشاخص در شاخص کلی یعنی امنیت مالی و مدیریت وراثت در صدر جهان قرار دارد، در حالی که دبی در بین شهرهای خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه اول و در شاخص کلی کیفیت زندگی رتبه 14 را در سطح جهانی دارد.