|

الامارات الیوم:

پیشنهاد «ایلان ماسک» برای خرید توئیتر رد شد

شاهزاده میلیاردر عربستانی، که از سهامداران اصلی توئیتر است پیشنهاد «ایلان ماسک» برای خرید توئیتر را رد کرد.

پیشنهاد «ایلان ماسک» برای خرید توئیتر رد شد

به گزارش شبکه شرق، «ولید بن طلال»، شاهزاده میلیاردر عربستانی، که از سهامداران اصلی توئیتر است پیشنهاد «ایلان ماسک» برای خرید توئیتر را رد کرد.

ولید بن طلال با انتشار توئیتی نوشت که پیشنهاد ایلان ماسک برای خرید یکجای همه سهام توئیتر به مبلغ 54.2 دلار برای هر سهم با ارزش واقعی این شرکت فاصله دارد.

او گفت که به عنوان یکی از بزرگ ترین سهامداران توئیتر این پیشنهاد را رد می کند.

ولید بن طلال دومین سهامدار بزرگ توئیتر است که 35 میلیون سهم آن معادل 5 درصد مالکیت این شبکه اجتماعی را در اختیار دارد.

هفته گذشته ایلان ماسک پیشنهاد خرید 9.2 درصد سهام توئیتر را مطرح کرد. او بعدتر پیشنهاد کرد که کل سهام توئیتر را یکجا خریداری کند.