|

جان کربی:عربستان سعودی شریک راهبردی واشنگتن است

هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که عربستان سعودی شریک راهبردی واشنگتن است.

جان کربی:عربستان سعودی شریک راهبردی واشنگتن است

به گزارش شبکه شرق،«جان کربی» هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که عربستان سعودی شریک راهبردی واشنگتن است.

وی افزود که روابط دوجانبه میان دو کشور پیشینه‌ای ۸۰ ساله دارد.

کربی گفت که واشنگتن به توسعه این روابط در راستای منافع مردم و امنیت ملی آمریکا ادامه خواهد داد.

وی اشاره کرد که دولت آمریکا شراکت راهبردی با عربستان سعودی را بسیار ضروری می‌داند.

کربی ابراز امیدواری کرد که روابط واشنگتن و ریاض در چارچوب منافع دو کشور و ملت‌های آنها ادامه و گسترش پیدا کند.ب

«جان کربی» هماهنگ‌کننده شورای امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که عربستان سعودی شریک راهبردی واشنگتن است.

وی افزود که روابط دوجانبه میان دو کشور پیشینه‌ای ۸۰ ساله دارد.

کربی گفت که واشنگتن به توسعه این روابط در راستای منافع مردم و امنیت ملی آمریکا ادامه خواهد داد.

وی اشاره کرد که دولت آمریکا شراکت راهبردی با عربستان سعودی را بسیار ضروری می‌داند.

کربی ابراز امیدواری کرد که روابط واشنگتن و ریاض در چارچوب منافع دو کشور و ملت‌های آنها ادامه و گسترش پیدا کند.

منبع: ایلنا