|
کدخبر: 843721

تجمع دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در اوکراین

تعدادی از دانشجویان ایرانی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع کردند.

تعدادی از دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع کردند.

تعدادی از دانشجویان رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی مشغول به تحصیل در اوکراین مقابل مجلس تجمع کردند.

تجمع کنندگان خواستار شدند که به دلیل شرایط جنگی در اوکراین امکان انتقالی و ادامه تحصیل آن ها به ایران فراهم شود.