|

ولی اسماعیلی:

رهبر انقلاب نفیا و اثباتا درباره تعطیلی شنبه‌ها نظری نداده‌اند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درخصوص برخی مباحث مطرح‌شده مبنی بر اینکه این کمیسیون در بحث تعطیلی شنبه‌ها به استفتای از دفتر رهبر انقلاب استناد داشته است، توضیحاتی ارائه کرد.

رهبر انقلاب نفیا و اثباتا درباره تعطیلی شنبه‌ها نظری نداده‌اند

به گزارش شبکه شرق، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب نفیا و اثباتا درباره تعطیلی شنبه‌ها نظری نداده‌اند.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی، درخصوص برخی مباحث مطرح‌شده مبنی بر اینکه این کمیسیون در بحث تعطیلی شنبه‌ها به استفتای از دفتر رهبر انقلاب استناد داشته است، گفت: در دفاعیاتی که در صحن علنی داشتیم که مشروح مذاکرات آن هم وجود دارد، استناد ما به بحث اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و صحبت‌هایی بود که با دفاتر برخی مراجع در قم شده بود و اسمی از مراجع هم نبردیم و گفتیم با آنها مشورت شده و نظر آقایان این بوده که تعطیلی شنبه حرمت شرعی ندارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این یعنی مراجع نه مخالف بودند و نه موافق و گفتند حرمت شرعی برای تعطیلی شنبه نداریم. ما به این استناد کردیم و نامی از دفتر رهبری در صحن علنی مطرح نبوده چون استنادات علمی دقیقی در این خصوص بود.

عضو مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر بحث شرعی هم داشته باشد، قطعاً شورای نگهبان نظر خاص خود را دارد و هر ایرادی هم داشته باشد، ما موظف هستیم قانوناً و شرعاً آن را برطرف کنیم.

منبع: مهر
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها