|

مخالفت وزارت بهداشت با بازنشستگی رضا ملک زاده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از بررسی سوابق دکتر رضا ملک زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بازنشستگی وی موافقت نکرد.

مخالفت وزارت بهداشت با بازنشستگی رضا ملک زاده

به گزارش شبکه شرق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از بررسی سوابق دکتر رضا ملک زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، با بازنشستگی وی موافقت نکرد.

به گزارش وبدا، دانشگاههای علوم پزشکی طبق آیین نامه اعضای هیات علمی و با تایید وزارت بهداشت می توانند فعالیت اساتید ممتاز را تا سن ۸۰ سالگی بر اساس نیازهای اموزشی و پژوهشی تمدید نمایند. 

لذا با اختیار حاصل از این ظرفیت قانونی، بازنشستگی دکتر رضا ملک زاده مورد موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار نگرفته است.

 

منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها