|

احضار خانم توهین‌کننده به مقدسات در فضای مجازی به دادستانی تهران

اخیرا یک خانم فعال در فضای مجازی با تولید محتوا و انتشار ویدئو بعضا طنز از خود، اقدام به توهین به مقدسات کرده بود.

احضار خانم توهین‌کننده به مقدسات در فضای مجازی به دادستانی تهران

به گزارش شبکه شرق، یک خانم فعال در فضای مجازی به دلیل توهین به مقدسات به دادسرای تهران احضار شد و علیه او اعلام جرم صورت گرفت.

 اخیرا یک خانم فعال در فضای مجازی با تولید محتوا و انتشار ویدئو بعضا طنز از خود، اقدام به توهین به مقدسات کرده بود.

 در پی این موضوع، این خانم فعال در فضای مجازی از سوی دادسرای تهران احضار و علیه وی اعلام جرم شد.

 

منبع: میزان