|

گشت‌های مشترک تعزیرات برای کنترل بازار شب عید از هفته آینده

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز گشت‌های مشترک این سازمان با همکاری وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل بازار شب عید از هفته آینده خبر داد.

گشت‌های مشترک تعزیرات برای کنترل بازار شب عید از هفته آینده

به گزارش شبکه شرق، احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره نحوه نظارت بر بازار شب عید، گفت: وظیفه نظارت بر بازار به عهده وزارت صمت است اما برای کمک به مردم، با همکاری سازمان حمایت، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی گشت‌های مشترک ایجاد خواهیم کرد.

اصانلود تصریح کرد: گشت‌های مشترک از هفته آینده کار خود را آغاز خواهند کرد و این روند گام به گام خواهد بود و در گام نخست مبارزه با احتکار را در دستور کار خواهیم داشت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: وظیفه سازمان تعزیرات رسیدگی به تخلف بوده نه کشف تخلف؛ ولی با گشت‌های مشترک به کمک دستگاه‌هایی که وظیفه نظارتی دارند، خواهیم رفت و نظارت را به ویژه با نزدیک شدن به شب عید، تقویت می‌کنیم.

 

منبع: تسنیم