|

هوای پایتخت همچنان ناسالم برای همه

هم اکنون شاخص آلودگی هوای تهران بر روی عدد ۱۵۱ قرار گرفته است.

هوای پایتخت همچنان ناسالم برای همه

به گزارش شبکه شرق، هم اکنون شاخص آلودگی هوای تهران بر روی عدد ۱۵۱ و ناسالم برای همه قرار گرفته است.

1