|

مناطق مسکونی تهران در خطر فرونشست

مدیر سامانه موقعیت یابی آنی تهران در سازمان فاوا گفت: در یک دوره ۱۶ ساله، دشت جنوب غربی تهران ۱۶۰ سانتی‌متر کاهش ارتفاع داشته است.

مناطق مسکونی تهران در خطر فرونشست

علی چرخ زرین،مدیر سامانه موقعیت یابی آنی تهران در سازمان فاوا گفت: در یک دوره ۱۶ ساله، دشت جنوب غربی تهران ۱۶۰ سانتی‌متر کاهش ارتفاع داشته و این یعنی در هر ماه  کمی بیشتر از یک سانتی‌متر کاهش ارتفاع رخ داده است.  

 

به گزارش همشهری، زیرساخت‌های اساسی و شریان‌های حیاتی شهر مثل شبکه آب و فاضلاب، شبکه گاز، بزرگراه‌ها و پل‌ها، مترو و راه آهن از مواردی هستند که تحت تاثیرات خسارت‌بار فرونشست قرار دارند و هرساله با تداوم این پدیده هزینه‌های بازسازی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند.