|

15 شهریور 1401؛

کاهش شهرهای قرمز کرونایی و بیماران سرپایی در کشور + جدول

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به ۸ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی به ۱۱۶ شهر کاهش یافته است.

کاهش شهرهای قرمز کرونایی و بیماران سرپایی در کشور + جدول

به گزارش تسنیم، تعداد بیماران سرپایی کرونایی در کشور کاهش یافته است، اما در هفته گذشته تعداد افراد فوت شده با تست مثبت کرونا، در چهار استان کشور افزایش پیدا کرده است.

تعداد شهرهای با وضعیت قرمز به ۸ شهر و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی به ۱۱۶ شهر کاهش یافته است؛ همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد به ۳۰۲ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی به ۲۲ شهر رسیده است.

کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

فهرست شهرهای قرمز، نارنجی و زرد در تصویر زیر آمده است.

کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,

کرونا , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان ,