|

تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها الزامی نیست

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم الزام تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس را منتفی دانست.

تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها الزامی نیست

مرتضی فرخی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، درباره واکسیناسیون دانشجویان که یکی از مباحث کلیدی در بازگشایی دانشگاه‌ها است، گفت: با توجه به مصوبات ستاد کرونا و رسیدن به حد نصاب مورد نظر در دوز‌های اول و دوم، الزام به تزریق واکسن برای حضور در دانشگاه‌ها و کلاس درس منتفی است. دانشگاه‌هایی که می‌خواهند دانشجویانشان از خوابگاه‌ها یا فضای جمعی دانشگاه‌ها استفاده کنند، می‌توانند الزامی را برای تزریق دوز یادآور ایجاد کنند. البته این الزامات از جنس حقوقی نباشند. دانشگاه می‌تواند پروتکل‌هایی برای تزریق دوز یادآور ارائه کنند.

فرخی با بیان اهمیت افزایش سعه صدر با هدف حفظ سرمایه انسانی اگفت: برخی اساتید دانشگاه در دوران کرونا به خارج از کشور رفتند، می‌توان بر اساس آئین‌نامه خیلی سریع و قاطع برای آن‌ها احکامی صادر کنیم، ولی با توجه به اینکه دو سال شرایط غیر طبیعی بوده است، انتظار وزارت این است که رؤسای دانشگاه از خود سعه صدر نشان دهند و دلایل آن‌ها برای عدم حضور در محل مأموریت را بپذیرند. هرچند این به معنای بی نظمی نیست. اگر کسی قصد برگشت دارد، چون از سرمایه‌های علمی محسوب می‌شود و هزینه‌های زیادی صرف آن‌ها شده، توصیه ما این است که سعه صدر داشته باشیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با بیان اینکه دو سال تعطیلی دانشگاه‌ها، انباشتی از مطالبات دانشجویی را به همراه داشته است، گفت: نیاز است رؤسای دانشگاه‌ها فضایی به منظور سوپاپ اطمینان و اینکه این بار منفی در فضای دانشگاهی تخلیه شود، ایجاد کنند.


فرخی در ادامه به بیان مسائل حقوقی قبل و بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها پرداخت و گفت: یکی از قوانین که با آن درگیر هستیم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و دانشگاه‌ها باید برای مرخصی و میهمانی دانشجویان متأهل و آموزش مجازی مادران باردار، تمهیداتی در نظر گیرند.

معاون وزیر علوم در ادامه گفت: رؤسای دانشگاه‌ها در مواجهه با دانشجویان سعه صدر داشته باشند و از ورود دستگاه‌های قضائی جلوگیری شود، و از ارجاع پرونده دانشجویان به هیئت تخلفات جز در موارد استثنایی جلوگیری تا از پیک ترم اول عبور و از تجمیع پرونده‌ها جلوگیری کنیم.

فرخی در این اجلاس به استفاده از ظرفیت حقوقی و تقویت دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها تاکید کرد و گفت: در بعضی دانشگاه‌ها، به عنوان مثال در یکی از دانشگاه‌های تهران یک کارشناس حقوقی وجود ندارد. باید از ظرفیت اساتید حقوق، استفاده و مدیریت‌های حقوقی تقویت شود.

معاون وزیر علوم در ادامه گفت: درباره تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر، به دانشگاه‌ها تاکید می‌کنیم که قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را عملیاتی کنند.