|

ورود آب سالم چشمه کوهرنگ به شبکه توزیع آب شهرکرد

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری گفت: کدورت چشمه کوهرنگ به طور کامل برطرف شده است و دبی آب ورودی از این چشمه به مدار شهرکرد به روال سابق بازگشته است.

ورود آب سالم چشمه کوهرنگ به شبکه توزیع آب شهرکرد

فرشاد متقی مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری گفت: کدورت چشمه کوهرنگ به طور کامل برطرف شده است و دبی آب ورودی از این چشمه به مدار شهرکرد به روال سابق بازگشته است.

او افزود: با عادی شدن شرایط چشمه کوهرنگ، بین منابع و مصارف آب در شهرکرد تعادل برقرار شده است و مشکلی در خصوص تامین آب وجود ندارد.

متقی ادامه داد: با رفع کدورت چشمه کوهرنگ، هم‌اکنون آب سالم و بهداشتی این چشمه به صورت مستقیم وارد شبکه توزیع آب شهرکرد می‌شود.

او اضافه کرد: چاه‌های کشاورزی که پیش از این برای تامین بخشی از کسری آب ایجاد شده در شهرکرد از دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان اجاره شده بود نیز به دستگاه‌های مربوطه واگذار شده است.

متقی با بیان اینکه مصرف آب در استان و به ویژه در شهرکرد بیش از حد معمول است، اظهار داشت: برای اینکه تابستان را بدون چالش پشت سر بگذاریم لازم است تا مشترکان صرفه‌جویی کنند و با مصرف درست منابع آب مسئولان را در مدیریت منابع آب یاری دهند.