|
کدخبر: 851765

برگزاری مراسم محرم در فضای بسته با رعایت فاصله‌گذاری

وزیر کشور، درباره اینکه آیا امسال هیئت‌ها اجازه دارند در فضای بسته مراسم برگزار کنند، یا خیر توضیحاتی ارائه کرد.

احمد وحیدی، وزیر کشور، درباره اینکه آیا امسال هیئت‌ها اجازه دارند در فضای بسته مراسم برگزار کنند، یا خیر، گفت: بله برگزاری مراسم در فضای بسته با رعایت فاصله‌گذاری مشکلی ندارد.

او افزود: البته باید تجمع‌ها کنترل شود و حتماً شرکت کنندگان از ماسک استفاده کنند.