|
کدخبر: 848718

جایگاه دانشگاه‌های ایران در منطقه

در رتبه‌بندی اخیر کیو اس در بین 500 دانشگاه برتر 2 دانشگاه از ایران حضور دارند.

باقر نوروزیان- در رتبه‌بندی اخیر کیو اس در بین 500 دانشگاه برتر 2 دانشگاه از ایران حضور دارند. دانشگاه صنعتی شریف با رتبه 380 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه 443 به ترتیب دانشگاه‌های اول و دوم ایران در این فهرست هستند. 

از نظر جایگاه، عربستان، اسراییل، پاکستان و امارات در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار دارند.