|
کدخبر: 847332

تست شخصیت‌شناسی هارتمن براساس رنگ‌ها

تست هارتمن یک تست شخصیت شناسی است. این تست بر اساس رنگ ها طراحی شده است. امروزه این تست در شناخت شخصیت افراد کاربرد خوبی دارد.

تست هارتمن یک تست شخصیت شناسی است. این تست بر اساس رنگ ها طراحی شده است. امروزه این تست در شناخت شخصیت افراد کاربرد خوبی دارد. هارتمن شخصیت ها را به ۴ رنگ قرمز (قدرت)، آبی (صمیمیت)، سفید (صلح و آرامش)، زرد (لذت و تفریح) دسته بندی کرده است.هر کدام از رنگ ها جنبه های مثبت و منفی دارند. شما به پرسش های این تست بر اساس تظر شخصی خود پاسخ می دهید. و با توجه به ارزش های محوری که دارید؛ اطلاعات مفیدی از شخصیت خود به دست می آورید. در این تست یکی از رنگ ها نسبت به رنگ های دیگر بر شخصیت شما غالب است؛ و بالاترین درصد را به خود اختصاص می دهد. در ادامه به خصوصیات مثبت و منفی هر کدام از رنگ ها اشاره خواهیم کرد. این تست از نظر مبانی با تست شخصیت نئو و یا تست طرحواره و ... متفاوت است.

 

 

جنبه های مثبت رنگ سفید:

 •  آرام، اهل تفکر و صلح طلب

 •  دارای سبک زندگی صادقانه و بی غل و غش سخت نگرفتن زندگی
 •  صبور در برخورد با دیگران
 •  مهربان با انسان ها و حیوانات
 •  نقاط قوت به عنوان یک دوست
 •  حمایتگر و پذیرا
 •  دارای گوش شنوا و همدل
 •  مردم را دوست دارد و آن ها هم او را دوست دارند
 •  سازگار با شخصیت های مختلف
 •  متوقع نبودن در دوستی

 

جنبه های منفی و نقات ضعف رنگ سفید:

 •  بی خیال نسبت به زندگی

 •  نداشتن انعطاف در مواجه با تجربیات جدید
 • معمولاً تنبل هستند؛ و مسئولیت پذیر نیستند.

 

چگونه می توان با شخصیت رنگ سفید رابطه سازنده بر قرار کرد؟

 •  با او مهربان باشید.

 •  وقتی با او صحبت می کنید، منطقی، شفاف و محکم باشید.
 •  صبور و آرام باشید.
 •  از آن ها انتظار نداشته باشید که تعامل اجتماعی زیادی داشته باشند.
 •  در برخورد با او کنترل کننده نباشید.

 

جنبه های مثبت رنگ زرد

 •  بسیار خوش بین است.

 •  دوست دار خود است. . دیگران را راحت می پذیرد.
 •  داوطلب شدن برای موقعیت های خاص
 •  او زندگی را تجربه ای لذت بخش می بینید.
 •  ماجراجو و جسور است.
 •  هیجان انگیز و سرگرم کننده
 •  بخشیدن راحت خود و دیگران
 •  اولویت قراردادن دوستان نسبت به خانواده

 

جنبه های منفی و نقات ضعف رنگ زرد

 •  مهرطلب است. (نیاز به توجه اگرفتن از همه دارد.)

 •  گاهی اوقات بی مسئولیت و غیرقابل اتکا است.
 •  خود محور و خود باور است.

 

چگونه می توان با شخصیت رنگ زرد رابطه سازنده بر قرار کرد؟

 • در رابطه با او مثبت باشید.

 •  به یاد داشته باشید؛ که آن ها حساس تر از آنچه که به نظر می رسد هستند.
 •  ارزش مهارت های آن ها را در روابط اجتماعی بدانید.
 •  خیلی جدی از آن ها انتقاد نکنید.
 •  آن ها را نادیده نگیرید.

 

جنبه های مثبت رنگ قرمز

 •  دارای تفکر منطقی

 •  متعهد به شیوه زندگی سازنده
 •  پویا بودن
 •  مستقل است.
 •  بسیار باهوش است.
 •  دارای تفکر سازنده در حل مشکلات
 •  حمایتگر در مواقع اضطراری
 •  علاقه مند به فعلالیت های گروهی
 •  نظرات او دارای پیشنهادات مفید است.
 •  کمک کننده در هنگام معضلات

 

جنبه های منفی و نقات ضعف رنگ قرمز

 •  درگیر شدن و ایجاد آشفتگی برای دستیابی به اهداف شخصی

 •  دوباره انجام دادن کارهایی که باعث شکست خوردنش شده است.
 •  داشتن تفکر همیشه درست بودن.

 

چگونه می توان با شخصیت قرمز رابطه سازنده بر قرار کرد؟

 •  مشکلات را به شیوه منطقی با او مطرح کنید.

 •  با او رک، کوتاه و مشخص صحبت کنید.
 •  حس غریزه او را حمایت کنید.
 •  او را جلوی دیگران به هیچ وجه خجالت زده نکنید.
 •  از دیدگاه احساسی با او بحث نکنید.

 

جنبه های مثبت رنگ آبی

 •  جدی گرفتن زندگی
 •  قدردان زیبایی و جزئیات است.
 •  دارای حس زیبایی شناسی قوی دارد.
 •  پایدار و قابل اعتماد است.
 •  تحلیل گرا بودن.
 •  وفادار در دوستی
 • نگران آسایش و رفاه دیگران
 •  به یاد آوردن مناسب های خاص
 •  انگیزه دهنده برای حل مشکلات
 •  متعهد در روابط خود

 

جنبه های منفی و نقات ضعف رنگ آبی

 •  بسیار احساسی است.

 •  گاهی خود بین و از خود راضی است.
 •  کمال گرا

 

چگونه می توان با شخصیت آبی رابطه سازنده برقرار کرد؟

 •  از او قدردانی کنید.

 •  با او وفادار باشید.
 •  به او در رابطه احساس امنیت دهید.
 •  به او احساس گناه ندهید.
 •  او را در موقعیتی که مجبور شود سریع تصمیم بگیرد قرار ندهید.