|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 22 اردیبهشت 1403/ قیمت‌ها صعودی شد + جدول

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۳۷,۴۰۰ (سه میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 22 اردیبهشت 1403/ قیمت‌ها صعودی شد + جدول

به گزارش شبکه شرق، بازار امروز شاهد روند صعودی عمده قیمت ها در مقایسه با روز گذشته است.

 

هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۶۰ (دو هزار و سیصد و شصت) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۶۰ -۱۰.۰۰ -۰.۴۳ 11:32
۲,۳۷۰ ۵۰ ۲.۱ روز قبل
۲,۳۲۰ ۵.۰۰ ۰.۲۱ ۲ روز پیش

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۳۷,۴۰۰ (سه میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۴۳۷,۴۰۰ ۱۹,۶۰۰ ۰.۵۷ 11:32
۳,۴۱۷,۸۰۰ ۹,۲۰۰ ۰.۲۶ ۲ روز پیش
۳,۴۰۸,۶۰۰ ۸,۳۰۰ ۰.۲۴ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۷ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۴,۸۷۹ (چهل و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۱ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۴,۸۷۹ ۹۶ ۰.۲۱ 11:32
۴۴,۷۸۳ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۴,۷۸۳ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

یورو مبادله ای، امروز به ۴۸,۳۴۴ (چهل و هشت هزار و سیصد و چهل و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۸,۳۴۴ ۱۸۰ ۰.۳۷ 11:32
۴۸,۱۶۴ -۶۱ -۰.۱۳ ۲ روز پیش
۴۸,۲۲۵ -۴۷ -۰.۱ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۱.۵۸ درصدی، از ۷۷,۳۵۰ (هفتاد و هفت هزار و سیصد و پنجاه ) تومان به ۷۶,۱۵۰ (هفتاد و شش هزار و یکصد و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۶,۱۵۰ -۱,۲۰۰ -۱.۵۸ 11:34
۷۷,۳۵۰ -۲۵۳ -۰.۳۳ ۲ روز پیش
۷۷,۶۰۳ ۹۰۳ ۱.۱۶ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۲۲۰ (دوازده هزار و دویست و بیست ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه، امروز به ۱,۸۷۵ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و پنج ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۰۶ درصدی داشته است.

 

دلار کانادا امروز با کاهش ۲.۷۶ درصدی، از ۴۵,۶۲۸ (چهل و پنج هزار و ششصد و بیست و هشت ) تومان به ۴۴,۴۰۰ (چهل و چهار هزار و چهارصد ) تومان رسید.

 

همچنین دلار استرالیا بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان معامله شد.

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۶ (چهل و شش ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۰.۷۱ 11:32
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۴۸ ۲ روز پیش
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و چهار میلیون) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۸۳ 11:35
۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۴۲ ۲ روز پیش
۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۹۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها