|

قیمت برق این مشترکان ۲۴ برابر می‌شود

استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی منجر به افزایش سه برابری مصرف برق و افزایش هشت برابری قیمت برق می‌شود.

قیمت برق این مشترکان ۲۴ برابر می‌شود

به گزارش شبکه شرق، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر استفاده از کولر گازی در مناطق عادی را با افزایش سه برابری مصرف و ٢٤ برابر شدن قبض برق خانگی همراه دانست.

عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر استفاده از کولر گازی به جای کولر آبی در مناطق عادی و معتدل کشور را با افزایش سه برابری مصرف برق و افزایش هشت برابری قیمت برق همراه دانست که در مجموع قبض برق مشترک خانگی را به ٢٤ برابر افزایش می‌دهد.

او تعیین الگوی مصرف برق هر منطقه را بر اساس قانون و با تاکید بر حفظ رفاه اجتماعی و فرصت‌های مدیریت مصرف ذکر و تصریح کرد: به طور معمول، ٧٥ درصد مشترکان برق هر منطقه، نسبت به الگوی مصرف تعیین شده، برق کمتری مصرف می‌کنند.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر الگوی مصرف مناطق عادی در فصل گرم را ٣٠٠ کیلووات ساعت عنوان کرد و افزود: هزینه برق مشترکان خانگی که از کولر‌های آبی استفاده می‌کنند در هر دوره ٢ ماهه حدود ٨٠ هزار تومان است که در صورت جایگزینی کولر گازی، مصرف سرمایشی از ١٠٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت به بیش از ٧٠٠ کیلووات ساعت افزایش می‌یابد که با احتساب مصرف سایر لوازم برقی، مصرف دوره بیش از سه برابر افزایش و از ٣٠٠ کیلووات ساعت به حدود ٩٠٠ تا ١٢٠٠ کیلووات ساعت می‌رسد و مشترک باید بیش از ٢ میلیون تومان هزینه برق پرداخت کند.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر با اشاره به تقسیم بندی کشور به ٥ اقلیم آب و هوایی شامل مناطق گرم یک تا چهار و مناطق عادی گفت: تقریباً ٨٠ درصد مشترکان خانگی در مناطق عادی و معتدل مانند شمال غرب و شمال شرق کشور ساکن هستند که استان‌های تهران، زنجان، قزوین، همدان و لرستان، اغلب مناطق استان کردستان و کرمانشاه همچنین بخش‌هایی از اصفهان را دربرمی‌گیرد.

منبع: ايسنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها