|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 18 فروردین 1403/ دلار مبادله‌ای گران شد + جدول

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۸ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 18 فروردین 1403/ دلار مبادله‌ای گران شد + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۲,۳۳۰ (دو هزار و سیصد و سی) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۳۰ ۵۲ ۲.۲۳ 11:35
۲,۲۷۸ -۲۱.۰۰ -۰.۹۳ روز قبل
۲,۲۹۹ ۲۸ ۱.۲۱ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۶۰۱,۳۰۰ (سه میلیون و ششصد و یک هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۱.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۶۰۱,۳۰۰ -۵۵,۴۰۰ -۱.۵۴ 11:36
۳,۶۵۶,۷۰۰ ۱۷۳,۱۰۰ ۴.۷۳ ۲ روز پیش
۳,۴۸۳,۶۰۰ ۵۰,۸۰۰ ۱.۴۵ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۰۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۵,۶۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۳,۵۶۸ (چهل و سه هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۵۶۸ ۱۰۶ ۰.۲۴ 11:33
۴۳,۴۶۲ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۴۳,۴۶۲ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

یورو مبادله ای، امروز به ۴۷,۲۳۴ (چهل و هفت هزار و دویست و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۲۳۴ ۱۸۰ ۰.۳۸ 11:36
۴۷,۰۵۴ ۲۵۰ ۰.۵۳ ۲ روز پیش
۴۶,۸۰۴ ۱۵۶ ۰.۳۳ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۱.۲۲ درصدی، از ۸۰,۸۹۷ (هشتاد هزار و هشتصد و نود و هفت ) تومان به ۸۱,۹۰۰ (هشتاد و یک هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۱,۹۰۰ ۱,۰۰۳ ۱.۲۲ 11:36
۸۰,۸۹۷ ۱,۰۷۶ ۱.۳۳ ۲ روز پیش
۷۹,۸۲۱ ۱۲۷ ۰.۱۵ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۸۶۳ (یازده هزار و هشتصد و شصت و سه ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه، امروز به ۲,۰۲۰ (دو هزار و بیست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

 

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۰۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۷,۷۰۰ (چهل و هفت هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.

 

دلار استرالیا، امروز به ۴۲,۶۵۰ (چهل و دو هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۹ (چهل و نه ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و پنج میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۷۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۰.۷۷ 11:35
۴۵,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۵.۵۶ ۲ روز پیش
۴۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۶.۶۹ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ (بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:36
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۵.۷۷ ۲ روز پیش
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۸.۸۱ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۱۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۴۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها