|

قیمت سکه، طلا و دلار در بازار امروز 28 بهمن 1402/ طلای 18 عیار گران شد + جدول

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۸۶,۴۰۰ (دو میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.

قیمت سکه، طلا و دلار در بازار امروز 28 بهمن 1402/ طلای 18 عیار گران شد + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۱۳ (دو هزار و سیزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۱۳ ۱۶ ۰.۷۹ 08:03
۱,۹۹۷ ۵.۰۰ ۰.۲۵ روز قبل
۱,۹۹۲ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش


 قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۸۶,۴۰۰ (دو میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۸۶,۴۰۰ ۲۵,۴۰۰ ۰.۹۱ 11:40
۲,۷۶۱,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۰.۴۴ ۲ روز پیش
۲,۷۴۸,۶۰۰ -۱۵,۹۰۰ -۰.۵۸ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و شصت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۱ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و یک ) تومان قیمت خورد.

یورو مبادله ای، امروز به ۴۶,۲۱۹ (چهل و شش هزار و دویست و نوزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۲۱۹ ۱۴۷ ۰.۳۱ 11:40
۴۶,۰۷۲ ۶۵ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
۴۶,۰۰۷ -۲۳۲ -۰.۵۱ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۴۱ درصدی، از ۷۰,۶۳۵ (هفتاد هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان به ۷۰,۹۲۶ (هفتاد هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۰,۹۲۶ ۲۹۱ ۰.۴۱ 11:41
۷۰,۶۳۵ ۴۴۴ ۰.۶۲ ۲ روز پیش
۷۰,۱۹۱ ۳۱۶ ۰.۴۵ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات مبادله ای بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۶۸۷ (یازده هزار و ششصد و هشتاد و هفت ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۸۲۵ (یک هزار و هشتصد و بیست و پنج ) تومان قیمت خورد.

 

 

دلار کانادا، امروز به ۴۱,۸۳۹ (چهل و یک هزار و هشتصد و سی و نه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

 

 

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۵۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳۶,۶۵۰ (سی و شش هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

 

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۴۳ (چهل و سه ) تومان قیمت خورد.

 

 

قیمت سکه امامی به ۳۲,۸۵۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰.۷۶ 11:37
۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳ ۲ روز پیش
۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۱۵ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۴۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۶۲ 11:44
۱۸,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۵ ۲ روز پیش
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۲۷ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۶۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها