|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 20 دی 1402/ طلا گران شد + جدول قیمت

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۹۶,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 20 دی 1402/ طلا گران شد + جدول قیمت

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۲۶ (دو هزار و بیست و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۲۶ -۷.۰۰ -۰.۳۵ 10:02
۲,۰۳۳ ۴.۰۰ ۰.۱۹ روز قبل
۲,۰۲۹ -۱۶.۰۰ -۰.۷۹ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۵۹۶,۴۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۵۹۶,۴۰۰ ۱۶,۶۰۰ ۰.۶۳ 11:33
۲,۵۷۹,۸۰۰ ۱۰,۸۰۰ ۰.۴۱ روز قبل
۲,۵۶۹,۰۰۰ -۱۸,۴۰۰ -۰.۷۲ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۲۴۷,۰۰۰ (یازده میلیون و دویست و چهل و هفت هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۵۰۰ (پنجاه و یک هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۷ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۱,۵۰۰ ۴۵۰ ۰.۸۷ 11:32
۵۱,۰۵۰ ۲۵۰ ۰.۴۸ روز قبل
۵۰,۸۰۰ ۸۰ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان معامله شد.

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۵,۹۷۹ (پنجاه و پنج هزار و نهصد و هفتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۵,۹۷۹ ۳۸۱ ۰.۶۸ 11:20
۵۵,۵۹۸ ۲۷۲ ۰.۴۸ روز قبل
۵۵,۳۲۶ ۸۷ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۶۸ درصدی، از ۶۴,۶۸۰ (شصت و چهار هزار و ششصد و هشتاد ) تومان به ۶۵,۱۲۳ (شصت و پنج هزار و یکصد و بیست و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۵,۱۲۳ ۴۴۳ ۰.۶۸ 11:20
۶۴,۶۸۰ ۳۱۷ ۰.۴۹ روز قبل
۶۴,۳۶۳ ۱۰۱ ۰.۱۵ ۲ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۲۷۰ (چهارده هزار و دویست و هفتاد ) تومان معامله شد.

 

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۱.۱۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۷۳۵ (یک هزار و هفتصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

 

دلار کانادا، امروز به ۳۸,۴۱۶ (سی و هشت هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۸ درصدی داشته است.

 

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۴,۸۵۰ (سی و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ (سی میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۰.۶۴ 11:32
۳۰,۷۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱.۳ روز قبل
۳۰,۳۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۰.۶۷ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱.۷۶ 11:34
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۵۹ روز قبل
۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۵,۹۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها