|

بانک‌ها با دریافت مبلغ کسری چک، حساب‌ها را رفع مسدودی می‌کنند

بانک مرکزی گفت: ­صادرکننده چک در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری خود و با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده می‌تواند به تکمیل وجه چک اقدام و زمینه رفع سوء‌اثر چک را فراهم کند.

بانک‌ها با دریافت مبلغ کسری چک، حساب‌ها را رفع مسدودی می‌کنند

به گزارش شبکه شرق، بانک مرکزی باردیگر با تاکید بر بخشنامه قبلی خود خطاب به تمامی بانک‌ها اعلام کرد؛ صادرکننده چک می‌تواند در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری خود با واریز مابه‌التفاوت مبلغ، نسبت به رفع سواثر آن اقدام کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی براساس بخشنامه این بانک به تمامی بانک‌ها؛ صادرکننده چک در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری خود و با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدودشده در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حساب‌های خود نزد شبکه بانکی) می‌تواند نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و زمینه رفع سوء‌اثر چک را فراهم کند.

گفتنی است، پیرو بخشنامه شماره ۶۲۰۷۸‌‌‌/۰۲ مورخ ۲۱‌‌‌/۰۳‌‌‌/۱۴۰۲ و تأکیدات بعمل آمده پیرامون ترتیبات مسدودی حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی و بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات واصله حاکی از آن است که ضوابط ذی‌ربط در برخی از بانک‌ها بطور کامل اجرایی نشده، بطوریکه در اجرای تکلیف قانونی ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های صادرکننده چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور به میزان کسری وجه چک (با لحاظ ترتیبات مقرر)، پس از انسداد وجه حساب جاری صادرکننده چک و بدون لحاظ مبلغ مسدودی مذکور، صادرکننده چک را ناگزیر به تأمین کل مبلغ چک موصوف می‌نمایند.

اقدام یادشده مغایر با موازین قانونی و مقرراتی مربوط بوده و ضروری است بانک‌ها تمهیدات مقتضی اتخاذ تا در صورت مسدودسازی بخشی از مبلغ چک در حساب جاری صادرکننده چک، شخص اخیر این امکان را داشته باشد تا با واریز مابه‌التفاوت مبلغ چک و مبلغ مسدود شده در حساب جاری خود (از جمله از محل وجوه قابل برداشت سایر حساب‌های خود نزد شبکه بانکی)، نسبت به تکمیل وجه چک اقدام و بدین طریق زمینه رفع سوء‌اثر چک را فراهم نماید.

متعاقباً اطلاع رسانی لازم به ذینفع چک از طریق بانک عهده چک نیز ضرورت دارد. بانک‌ها موظفند ضمن اصلاح موضوع مذکور در سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری آن بانک، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌‌‌/۹۶ مورخ ۱۶‌‌‌‌‌/۵‌‌‌‌‌/۱۳۹۶ به تمامی واحد‌های ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.

 

منبع: میزان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها