|

رئیس کل بانک مرکزی: هم اختیار و هم اراده‌ی لازم برای اصلاحات را دارم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در خصوص اداره‌ی بانک مرکزی، هم اختیار و هم اراده‌ی لازم برای اصلاحات را دارم."

رئیس کل بانک مرکزی: هم اختیار و هم اراده‌ی لازم برای اصلاحات را دارم

به گزارش شبکه شرق، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: "صحبت‌هایم در مجلس در باب «اختیار» معطوف‌به تراستی‌ها  بود.وی افزود: در خصوص اداره‌ی بانک مرکزی، هم اختیار و هم اراده‌ی لازم برای اصلاحات را دارم."

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: "صحبت‌هایم در مجلس در باب «اختیار» معطوف‌به تراستی‌ها  بود.

وی افزود: در خصوص اداره‌ی بانک مرکزی، هم اختیار و هم اراده‌ی لازم برای اصلاحات را دارم."

 

منبع: انتخاب