|

4 بهمن 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۰۹۵,۸۰۰ (دو میلیون و نود و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۳۹ (یک هزار و نهصد و سی و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۸۶ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۹ ۱۷ ۰.۸۶ 12:00
۱,۹۲۲ -۴.۲۰ -۰.۲۲ روز قبل
۱,۹۲۶ ۰.۳۰ ۰.۰۱ ۳ روز پیش

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۰۹۵,۸۰۰ (دو میلیون و نود و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۹۵,۸۰۰ ۱۳,۲۰۰ ۰.۶۲ 11:36
۲,۰۸۲,۶۰۰ -۵۲,۲۰۰ -۲.۵۱ روز قبل
۲,۱۳۴,۸۰۰ ۷۲,۹۰۰ ۳.۴۱ ۲ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۰۸۹,۰۰۰ (نه میلیون و هشتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۴۳,۵۰۰ (چهل و سه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱۱.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳,۵۰۰ ۴,۸۹۳ ۱۱.۲۴ 11:40
۳۸,۶۰۷ -۹۹ -۰.۲۶ روز قبل
۳۸,۷۰۶ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۶,۷۰۶ (چهل و شش هزار و هفتصد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۷۰۶ -۲۷۸ -۰.۶ 11:20
۴۶,۹۸۴ -۴۱۴ -۰.۸۹ روز قبل
۴۷,۳۹۸ ۱,۵۵۰ ۳.۲۷ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۰.۵۷ درصدی، از ۵۳,۳۹۵ (پنجاه و سه هزار و سیصد و نود و پنج ) تومان به ۵۳,۰۹۶ (پنجاه و سه هزار و نود و شش) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۳,۰۹۶ -۲۹۹ -۰.۵۷ 11:20
۵۳,۳۹۵ -۶۶۶ -۱.۲۵ روز قبل
۵۴,۰۶۱ ۱,۷۶۸ ۳.۲۷ ۲ روز پیش
 

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۳۲۰ (دوازده هزار و سیصد و بیست ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۳۸۰ (دو هزار و سیصد و هشتاد ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۴۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۲,۱۲۹ (سی و دو هزار و یکصد و بیست و نه ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 24,305,000 (بیست و چهار میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.03 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۳۰۵,۰۰۰ ۸,۰۰۰ ۰.۰۳ 11:37
۲۴,۲۹۷,۰۰۰ -۸۵۶,۰۰۰ -۳.۵۳ روز قبل
۲۵,۱۵۳,۰۰۰ ۶۰۳,۰۰۰ ۲.۳۹ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:40
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۷۶ روز قبل
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۳.۳۵ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۹,۴۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر مثقال طلا ۱۸ عیار در بازار داخلی هم ۹,۰۷۸,۰۰۰ (نه میلیون و هفتاد و هشت هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد