|

17 دی 1401؛

افزایش قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۷,۸۰۰ (سی و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید.

افزایش قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۶۶ (یک هزار و هشتصد و شصت و شش) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۶۶ ۳.۹۰ ۰.۲ 06:00
۱,۸۶۲ ۲۹ ۱.۵۴ روز قبل
۱,۸۳۳ -۲۳.۲۰ -۱.۲۷ ۲ روز پیش

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۸۵۹,۲۰۰ (یک میلیون و هشتصد و پنجاه و نه هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۹۲ درصدی داشته است.

 

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۵۹,۲۰۰ ۵۴,۳۰۰ ۲.۹۲ 11:52
۱,۸۰۴,۹۰۰ -۵,۳۰۰ -۰.۳ ۲ روز پیش
۱,۸۱۰,۲۰۰ ۱۴,۱۰۰ ۰.۷۷ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۲.۸۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۰۵۱,۰۰۰ (هشت میلیون و پنجاه و یک هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۷,۸۰۰ (سی و هفت هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۸۰۰ ۳۲۴ ۰.۸۵ 11:54
۳۷,۴۷۶ -۲۴ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
۳۷,۵۰۰ ۶۰۰ ۱.۶ ۳ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۱,۹۰۴ (چهل و یک هزار و نهصد و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۹۰۴ ۲۳۰ ۰.۵۴ 11:20
۴۱,۶۷۴ ۱,۳۶۴ ۳.۲۷ ۲ روز پیش
۴۰,۳۱۰ ۲۶۶ ۰.۶۵ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۵۴ درصدی، از ۴۷,۰۶۱ (چهل و هفت هزار و شصت و یک ) تومان به ۴۷,۳۲۰ (چهل و هفت هزار و سیصد و بیست) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷,۳۲۰ ۲۵۹ ۰.۵۴ 11:20
۴۷,۰۶۱ ۱,۲۷۵ ۲.۷ ۲ روز پیش
۴۵,۷۸۶ ۳۹۶ ۰.۸۶ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۱۹۰ (یازده هزار و یکصد و نود ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۱۷۰ (دو هزار و یکصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۵۴ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۹,۳۲۶ (بیست و نه هزار و سیصد و بیست و شش) تومان معامله شد.

 

قیمت سکه امامی به 20,448,000 (بیست میلیون و چهارصد و چهل و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.64 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۴۴۸,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰ ۰.۶۴ 11:52
۲۰,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۰۱۶,۰۰۰ ۹.۹۲ ۲ روز پیش
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:54
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۱ ۲ روز پیش
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۸۵ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد