|

14 دی 1401؛

افزایش قیمت طلا و دلار در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۷,۵۰۰ (سی و هفت هزار و پانصد) تومان رسید.

افزایش قیمت طلا و دلار در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۵ (یک هزار و هشتصد و چهل و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۵ ۸.۵۰ ۰.۴۶ 09:00
۱,۸۳۷ ۱۲ ۰.۶۵ روز قبل
۱,۸۲۵ ۵.۱۰ ۰.۲۷ ۴ روز پیش

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۷۹۸,۷۰۰ (یک میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار و هفتصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۸,۷۰۰ ۲,۶۰۰ ۰.۱۴ 11:39
۱,۷۹۶,۱۰۰ -۵۴,۵۰۰ -۳.۰۴ روز قبل
۱,۸۵۰,۶۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۱.۱۳ ۲ روز پیش

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۱۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۷۸۹,۰۰۰ (هفت میلیون و هفتصد و هشتاد و نه هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۷,۵۰۰ (سی و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۷,۵۰۰ ۶۰۰ ۱.۶ 11:41
۳۶,۹۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۳۶,۹۰۰ -۶۰۰ -۱.۶۳ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۰,۲۴۲ (چهل هزار و دویست و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰,۲۴۲ ۱۹۸ ۰.۴۹ 11:20
۴۰,۰۴۴ -۱,۲۸۷ -۳.۲۲ روز قبل
۴۱,۳۳۱ -۲۸۸ -۰.۷ ۲ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۴۵,۳۹۰ (چهل و پنج هزار و سیصد و نود ) تومان به ۴۵,۷۵۵ (چهل و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۷۵۵ ۳۶۵ ۰.۷۹ 11:20
۴۵,۳۹۰ -۱,۲۷۴ -۲.۸۱ روز قبل
۴۶,۶۶۴ -۳۶۹ -۰.۸ ۲ روز پیش

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۳۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۰۲۲ (یازده هزار و بیست و دو ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۱۳۰ (دو هزار و یکصد و سی ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۰۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۷,۹۰۳ (بیست و هفت هزار و نهصد و سه ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 18,300,000 (هجده میلیون و سیصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:41
۱۸,۳۰۰,۰۰۰ -۷۰۰,۰۰۰ -۳.۸۳ روز قبل
۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ -۲۰۰,۰۰۰ -۱.۷ 11:42
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶۶ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۵۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد