|

29 آبان 1401؛

صعود قیمت دلار، طلا و سکه در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۱,۸۸۰ (سی و یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید.

صعود قیمت دلار، طلا و سکه در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق، قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۶۱ درصدی، از ۱,۴۹۷,۲۰۰ (یک میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و دویست) تومان به ۱,۵۰۶,۴۰۰ (یک میلیون و پانصد و شش هزار و چهارصد ) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۵۰۶,۴۰۰ ۹,۲۰۰ ۰.۶۱ 11:38
۱,۴۹۷,۲۰۰ ۱۱,۳۰۰ ۰.۷۵ روز قبل
۱,۴۸۵,۹۰۰ -۲۸,۸۰۰ -۱.۹۴ ۳ روز پیش

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۵۲۲,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد و بیست و دو هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار متشکل، امروز به ۳۱,۸۸۰ (سی و یک هزار و هشتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۲.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۸۸۰ ۸۵۶ ۲.۶۸ 11:40
۳۱,۰۲۴ ۴۲۴ ۱.۳۶ روز قبل
۳۰,۶۰۰ ۱۰۰ ۰.۳۲ ۳ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۱.۰۱ درصدی، از ۳۶,۳۰۲ (سی و شش هزار و سیصد و دو ) تومان به ۳۵,۹۴۱ (سی و پنج هزار و نهصد و چهل و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۹۴۱ -۳۶۱ -۱.۰۱ 11:20
۳۶,۳۰۲ ۱۷۵ ۰.۴۸ روز قبل
۳۶,۱۲۷ -۳۲۲ -۰.۹ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با کاهش ۱.۰۱ درصدی، از ۴۱,۸۱۴ (چهل و یک هزار و هشتصد و چهارده ) تومان به ۴۱,۳۹۸ (چهل و یک هزار و سیصد و نود و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۳۹۸ -۴۱۶ -۱.۰۱ 11:20
۴۱,۸۱۴ ۴۰۲ ۰.۹۶ روز قبل
۴۱,۴۱۲ -۱۹۶ -۰.۴۸ ۳ روز پیش

 

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۶۹۰ (نه هزار و ششصد و نود ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۹۱۰ (یک هزار و نهصد و ده ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا نسبت به روز قبل ، ۲۵,۹۹۵ (بیست و پنج هزار و نهصد و نود و پنج ) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 16,351,000 (شانزده میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.59 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۳۵۱,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۰.۵۹ 11:40
۱۶,۲۵۳,۰۰۰ -۲۸,۰۰۰ -۰.۱۸ روز قبل
۱۶,۲۸۱,۰۰۰ -۱۲۲,۰۰۰ -۰.۷۵ ۳ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۸۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۸۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:41
۸,۸۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۵۷ روز قبل
۸,۹۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۴ ۳ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۵,۸۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۳۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد