|

دلار مرز ۳۶ هزار تومان‌ را هم رد کرد

دلار آمریکا در بازار آزاد با تداوم روند صعودی در روزهای اخیر با قیمت ۳۶۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

دلار مرز ۳۶ هزار تومان‌ را هم رد کرد

به گزارش شبکه شرق، دلار آمریکا در بازار آزاد با تداوم روند صعودی در روزهای اخیر، امروز شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱ تا ساعت ۱۳:۳۰، با قیمت ۳۶۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود.