|

کاهش ۹۰ میلیون مترمکعبی آب پشت سد‌های تامین‌کننده آب تهران

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، گفت: حجم آب سد‌های استان تهران ۹۰ میلیون متر مکعب نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این میزان ذخایر در مدت مشابه پارسال حدود ۵۱۷ میلیون متر مکعب بوده است.

کاهش ۹۰ میلیون مترمکعبی آب پشت سد‌های تامین‌کننده آب تهران

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، گفت: اکنون میزان ذخایر سد‌های پنجگانه تامین کننده آب استان تهران ۴۲۷ میلیون مترمکعب است و حجم آب سد‌های استان تهران ۹۰ میلیون متر مکعب نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این میزان ذخایر در مدت مشابه پارسال حدود ۵۱۷ میلیون متر مکعب بوده است.

محمد شهریاری گفت: از مجموع ظرفیت ۱۸۸۹ میلیون متر مکعبی پنج سد تامین کننده آب شرب استان تهران، ۴۲۷ میلیون متر مکعب آب پشت سد‌ها ذخیره شده که این بیانگر این است که فقط حدود ۲۳ درصد از ظرفیت کلی سد‌های پنجگانه تامین کننده آب استان تهران پر است. کاهش ۹۰ میلیون متر مکعبی آب پشت سد‌های استان تهران

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، حجم آب موجود در مخزن سد امیرکبیر را حدود ۸۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد، این در حالی است که حجم آب موجود در مخزن سد امیر کبیر در روز مشابه سال گذشته حدود ۱۱۶ میلیون متر مکعب بوده است، که نشاندهنده ۳۰ میلیون متر مکعب کاهش است.

آقای محمد شهریاری، گفت: همچنین حجم ذخیره آب سد طالقان از ۲۲۰ میلیون مترمکعب سال گذشته به ۲۰۳ میلیون مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، افزود: حجم ذخیره آب سد لار سال گذشته ۶۶ میلیون مترمکعب بوده است که در مقایسه با موجودی ۵۳ میلیون مترمکعبی فعلی، ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش را نشان می‌دهد و حجم آب سد ماملو نیز از ۸۴ میلیون مترمکعب سال گذشته، به ۵۶ میلیون مترمکعب رسیده است و حجم ذخیره آب سد لتیان در مقایسه با روز مشابه سال گذشته با ۶ میلیون متر مکعب کاهش به ۲۹ میلیون مترمکعب رسیده است.

آقای شهریاری اظهار داشت: میزان بارندگی در حوزه عملکرد استان تهران از ابتدای سال آبی جاری تا کنون حدود ۲۰۸ میلی متر بوده که این میزان بارش د رمقایسه با متوسط بلند مدت که ۲۸۰ میلی متر بوده کاهش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران، ادامه داد: طبق پیش بینی‌های سازمان هواشناسی در ماه‌های باقیمانده از سال آبی جاری، حجم ریزش‌های جوی کمتر از متوسط بلند مدت بوده و بارش‌های فصل پاییز نیز با تاخیر زمانی همراه خواهد شد که بر همین اساس روند کاهشی ورودی آب به دریاچه سد‌ها در ماه‌های آتی بخصوص در فصل پاییز نیز ادامه خواهد داشت.

آقای محمد شهریاری، گفت: از همه شهروندان درخواست می‌شود که صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب را همواره مدنظر داشته باشند تا بتوانیم بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در روز‌های پیش رو و در ماه‌های آتی با توجه به منابع آبی محدود در اختیار، مشکلی به جهت تأمین مطمئن و پایدار آب نداشته باشیم.