|

تمدید نام‌نویسی سومین دوره تخصیص خودرو در سامانه

سخنگوی وزارت صمت گفت: نام‌نویسی سومین دوره تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه تا ساعت ۱۶ امروز تمدید شد.

تمدید نام‌نویسی سومین دوره تخصیص خودرو در سامانه

امید قالیباف در یک مصاحبه اختصاصی افزود: با توجه به درخواست‌های متقاضیان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، زمان نام نویسی سومین دوره تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه را تا ساعت ۱۶ شنبه ۱۹ شهریور تمدید کرد.

 
وی افزود: پیش از این مهلت نام‌نویسی سومین دوره تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه، پایان جمعه ۱۸ شهریور تعیین شده بود.
 
گفتنی است؛ از ابتدای نام نویسی سومین دوره تخصیص خودرو در سامانه یکپارچه، متقاضیان در مقاطعی با کندی سرعت نام نویسی و بروز خطا‌های سامانه‌ای مواجه شده بودند.