|

15 شهریور 1401؛

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۱۸۰ (سی هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

به گزارش دنیای اقتصاد، هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۱۹ (یک هزار و هفتصد و نوزده) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۱۹ ۸.۰۰ ۰.۴۶ 09:00
۱,۷۱۱ -۱.۳۰ -۰.۰۸ روز قبل
۱,۷۱۳ -۱.۷۰ -۰.۱ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۹ درصدی، از ۱,۲۷۳,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار) تومان به ۱,۲۸۰,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۰,۶۰۰ ۷,۶۰۰ ۰.۵۹ 11:43
۱,۲۷۳,۰۰۰ -۱۱,۳۰۰ -۰.۸۹ روز قبل
۱,۲۸۴,۳۰۰ ۱۱,۸۰۰ ۰.۹۱ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۵۴۷,۰۰۰ (پنج میلیون و پانصد و چهل و هفت هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۱۸۰ (سی هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۳۵ درصدی داشته است.

 

 

در بازار امروز دلار در بازار متشکل نسبت به روز قبل ، با ۱۸۷ تومان کاهش، ۲۸,۴۱۳ (بیست و هشت هزار و چهارصد و سیزده ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۴۱۳ -۱۸۷ -۰.۶۶ 11:24
۲۸,۶۰۰ ۱۹۰ ۰.۶۶ روز قبل
۲۸,۴۱۰ ۱۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش
 

همچنین یورو در صرافی ملی با افزایش ۱.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۸,۵۸۲ (بیست و هشت هزار و پانصد و هشتاد و دو) تومان معامله شد.

 

 

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۳۵۰ (هشت هزار و سیصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

 

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۲۰ (بیست ) تومان قیمت خورد.

 

 

قیمت سکه امامی به 13,991,000 (سیزده میلیون و نهصد و نود و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.85 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۹۹۱,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ ۰.۸۵ 12:07
۱۳,۸۷۲,۰۰۰ -۹۲,۰۰۰ -۰.۶۷ روز قبل
۱۳,۹۶۴,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰ ۰.۲۳ ۲ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۸,۰۳۰,۰۰۰ (هشت میلیون و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

 

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۰۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۲ 12:07
۸,۰۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۴ روز قبل
۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۲۵ ۲ روز پیش

 

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۰۳۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سی هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۹۹۵,۰۰۰ (دو میلیون و نهصد و نود و پنج هزار) تومان قیمت خورد.